Informácie

1. deň » odlet z Viedne, alebo Budapešti do Lisabonu, následne krátka autobusová panoramatická prehliadka mesta so zastávkou v oblasti Belém (veža Belém, pamätník moreplavcov - objaviteľov) a autobusový transfer do Fatimy. Ubytovanie v hoteli, večera, účasť na náboženskom programe (sviečkový sprievod a ruženec), nocľah. 2.deň » ranná slovenská svätá omša v Kaplnke Zjavenia, raňajky, nasleduje prehliadka areálu Sanktuária a jeho dvoch dominánt - Baziliky Ružencovej Panny Márie a podzemnej Baziliky Najsvätejšej Trojice. Počas prechádzky do Valinhos sa pomodlíme pobožnosť Krížovej cesty v prírode. Navštívime rodnú dedinku a domy vizionárov v Aljustrel. Návrat do Fatimy, večera, účasť na večernom náboženskom programe, nocľah. 3.deň » raňajky, dnes absolvujeme celodenný výlet v okolí Fatimy. Pozrieme si najkrajší barokový monument Portugalska - kláštor Batalha (UNESCO) s hrobkami viacerých portugalských kráľov. Navštívime najväčší kostol Portugalska v Alcobaca (UNESCO) a zastavíme sa v dedinke Nazaré s úchvatným výhľadom na Atlantický oceán. Návrat do Fatimy, večera a účasť na sviečkovej procesii a ružencovej pobožnosti, nocľah. 4.deň » raňajky, odchod autobusom z Fatimy do mesta Santarém, kde v Kostole eucharistického zázraku budeme sláviť slovenskú svätú omšu. Následne pokračuje transfer na letisko v Lisabone, odlet do Viedne, alebo Budapešti.

Ubytovanie

3 x (4 x pri zájazde 9732*) v izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli. Stravovanie » 3 x (4 x pri 9732*) polpenzia.

Stravovanie

3 x (4 x pri 9732*) polpenzia.

Doprava

Letecká doprava » Viedeň (resp. Budapešť) – Lisabon a späť, pri zájazde 9732* Viedeň - Porto a Lisabon - Viedeň.

Ostatné

doprava klimatizovaným autobusom podľa programu, program podľa popisu bez vstupov, služby slovenského alebo českého sprievodcu CK /doprovod kňaza, DPH.

Povinné príplatky

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 220 €/os.

Priplatky

za 1/1 izbu 105/140 € (9732*), transfer Bratislava - Viedeň a späť 25 €/os.

Poznámka

Púť 9732* je o 1 deň dlhšia a jej program doplnený o návštevu Santiago de Compostela. Po prílete do Porta nás čaká transfer do hotela v Santiagu, večera a nocľah. Na ďalší deň si po raňajkách pozrieme Baziliku sv. Jakuba s hrobom Kristovho učeníka a zúčastníme sa na medzinárodnej „pútnickej“ svätej omši. Popoludní transfer autobusom do Fatimy, program pokračuje vo Fatime tak ako je tu uvedený od 1. dňa večer.

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2024, Všetky práva vyhradené | pondelok, 22. júla 2024