Stravovanie
Polpenzia
Doprava
Letecká
Program
1. deň st20/5: odlet v ranných hodinách, po prílete presun ku Galilejskému jazeru, obed ryba sv.Petra, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha: kostoly Rozmnoženie chlebov a Primát sv. Petra, Kafarnaum, večera a nocľah v Nazarete.
2. deň št21/5: Raňajky, Nazaret: Bazilika Zvestovania a Kostol Sv. Jozefa, Kána Galilejská, Haifa: Bazilika Stella Maris na Karmeli, kúpanie v Stredozemnom mori, večera a nocľah v Betleheme.
3. deň pi22/5: Raňajky, Betlehem: Bazilika Narodenia Pána a Jaskyňa mlieka, Pole pastierov, možnosť nákupov, kúpanie v Mŕtvom mori – Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
4. deň so23/5: Raňajky, Olivová hora: kostoly Betfage, Pater Noster a Dominus Flevit, Getsemani: Jaskyňa zajatia, Hrob P. Márie a Bazilika agónie, kúpanie v Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
5. deň ne24/5: Raňajky, Betánia – mestečko Marty, Márie a Lazára, Jericho, kúpanie v Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
6. deň po 25/5: Raňajky, Jeruzalem: Kostol sv. Anny + Bethesda, Via dolorosa (Krížová cesta) od kostolov Flagellatio a Odsúdenia po Baziliku Svätého hrobu: miesto Golgoty a Zmŕtvychvstania, kúpanie v Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
7. deň ut26/5: Raňajky, Múr nárekov, Hora Sion: Cenaculum a Dormitio, kúpanie v Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
8. deň st27/5: Raňajky, Ein Karem: kostoly Navštívenia a Sv. Jána, Latrun, kúpanie v Stredozemnom mori, Jaffa/Joppe – Kostol sv. Petra, večera a nocľah v Betleheme.
9. deň št28/5: Raňajky, vyhliadka vo Wadi Qelt, Betánia, kde Ján krstil (miesto Krstu Pána), kúpanie v Mŕtvom mori – pláž v Ein Bokek, večera a nocľah v Betleheme.
10. deň pi29/5: Raňajky, transfer na letisko k odletu o 11.15 hod.
Pútnicky zájazd je podľa možnosti spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Min. počet účastníkov: 45
Cena zahŕňa
Letenka Debrecín – Tel Aviv – Debrecín, letiskový poplatok, autobusový transfer Košice-letisko Debrecín, 20kg batožina, 9 x ubytovanie v 3* hoteli s vlastným soc. zariadením, polpenzia formou švédskych stolov, autobusový transfer počas pobytu, sprievodca zájazdu, poistenie insolventnosti CK, transfer z Budapešti do Košíc
Cena nezahŕňa
Komplexné cestovné poistenie v cene 20 EUR – platí sa pri prihlásení na zájazd, vstupy podľa programu: obed – ryba sv. Petra, vstupy na súkromnú pláž pri Mŕtvom mori – pláž Kalia, všetky vstupy v Izraeli, obslužné a audiosystém – 160 USD, platí sa u sprievodcu po prílete, poplatok za 1-lôžkovú izbu : 200 €

 

Program  na termín: 01.10. - 10.10.2020
1. deň : odlet priamo z Košíc do Tel Avivu, po prílete presun do hotela, večera a nocľah v Betleheme.
2. deň : raňajky, Betlehem: Bazilika Narodenia Pána a Jaskyňa mlieka, Pole pastierov, kúpanie v Mŕtvom mori
- Kalia, večera a nocľah v Betleheme
3. deň : raňajky, Jeruzalem: Kostol sv. Anny + Bethesda, Via dolorosa (Krížová cesta) od kostolov Flagellatio
a Odsúdenia po Baziliku Svätého hrobu: miesto Golgoty a Zmŕtvychvstania, Múr nárekov, kúpanie v Mŕtvom
mori – pláž Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
4. deň : raňajky, Haifa: Bazilika Stella Maris na Karmeli, kúpanie v Stredozemnom mori, Kána Galilejská,
Nazaret: Bazilika Zvestovania a Kostol Sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete.
5. deň : raňajky, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha: kostoly Rozmnoženie chlebov a Primát sv. Petra, Kafarnaum,
obed ryba sv. Petra, Jericho, Raňajky, nocľah v Betleheme.
6. deň : raňajky, Ein Karem: kostoly Navštívenia a Sv. Jána, Hora Sion: Cenaculum a Dormitio, kúpanie
v Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
7. deň : raňajky, vyhliadka vo Wadi Qelt, Betánia, kde Ján krstil (miesto Krstu Pána), kúpanie v Mŕtvom mori
– pláž v Ein Bokek, večera a nocľah v Betleheme.
8. deň : raňajky, Olivová hora: kostoly Betfage, Pater Noster a Dominus Flevit, Getsemani: Jaskyňa zajatia,
Hrob P. Márie a Bazilika agónie, kúpanie v Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera a nocľah v Betleheme.
9. deň :. raňajky, Betánia – mestečko Marty, Márie a Lazára, kúpanie v Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera v
beduínskej reštaurácii, nocľah v Betleheme.
10. deň : transfer na letisko k odletu, prílet do Košíc


Pútnicky zájazd je podľa možnosti spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Min. počet účastníkov: 45
Cena zahŕňa
Letenka Košice – Tel Aviv – Košice, letiskový poplatok, palivový príplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 9 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli s polpenziou, sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti
Cena nezahŕňa
: Komplexné cestovné poistenie v cene 20 EUR, vstupy podľa programu: obed - ryba sv. Petra, vstupy na súkromnú pláž pri Mŕtvom mori – pláž Kalia, večera v beduínskom stane, všetky vstupy v Izraeli, obslužné a audiosystém = 160 USD, platí sa u sprievodcu po prílete, doplatok za 1-lôžkovú izbu - 200 €

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2020, Všetky práva vyhradené | sobota, 30. mája 2020