Letecky z Viedne, transfer z Bratislavy

Termín: 2. 3. 2018 – 9. 3. 2018

Cena: 575 EUR

Program zájazdu:

1.deň: v ranných hodinách stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Zastávka v Jeruzaleme,   Krížová cesta (Via Dolorosa); bazilika Božieho hrobu. Presun na ubytovanie do Betlehema.

2.deň:  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň: Presun do Galilee, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,–USD/, prehliadka kostola Premenenia; Nazaret – bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská -  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

4.deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.

5.deň: Jeruzalem – prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Betlehem – bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.

6.deň: Getsemanská záhrada a bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta – Kalvária – Golgota.

7.deň: prehliadka Betánie - Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massada a  Qumrán.

8.deň: a odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy. 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu !

Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

V cene je zahrnuté:

  • letenka Viedeň – Tel Aviv – Viedeň
  • 7 x hotelové ubytovanie *** s polpenziou  (v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením)
  • doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
  • odborný sprievodca – kňaz
  • servisné poplatky

V cene nie je zahrnuté:

  • obslužné, ktoré predstavuje sumu 70,– € (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
  • transfér na letisko a z letiska Viedeň 15,– €
  • komplexné cestovné poistenie 16,– €

 

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2018, Všetky práva vyhradené | pondelok, 16. júla 2018