Program púte pre termín 05.02.2019 – 09.02.2019 :

Sprievodca: Mons. Ján Majerník

1.deň:

zraz v Bratislave v doobedňajších hodinách, transfer na letisko, odlet do Ammánu. Po prílete transfer na hotel, ubytovanie, večera. Možnosť večernej prechádzky mestom.

2.deň:

po raňajkách, prehliadka Je­rash – významné antické rímske mesto. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami. Odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Odchod na  ubytovanie, večera.

3.deň:

návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti.

Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie. Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne. Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľby v pieskovcových masívoch skál.

Beh storočí, vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá oblasť priamo topí. Krása vyráža dych.

Dúhové masívy

Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku, rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna.  Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej kanvičky, máte pocit zázraku. 

25.júna  2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

4.deň:

celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, podvečer návrat do Ammánu, večera, ubytovanie.

5.deň:

po raňajkách prehliadka mesta. Ammán je hlavné mesto Jordánska s populáciou okolo 4 mil. obyvateľov. Ammán Vás očarí svojou históriou, pa­miatkami a veľmi príjemnými domácimi obyvateľmi. V meste sa nachádza mnoho starovekých stĺpov, hradieb. V poobedňajších hodinách odchod na letisko, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

V cene je zahrnuté:

 • medzinárodná letenka Viedeň -  Ammán – Viedeň
 • letiskové poplatky
 • hotelové ubytovanie s polpenziou + 1 x ubytovanie v púšti – Wadi Rum
 • doprava  klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
 • odborný sprievodca – kňaz
 • vstupy v Jordánsku vrátane Petry

 V cene nie je zahrnuté:

 • servisné poplatky 185,– €
 • hraničné poplatky
 • víza a obslužné, ktoré predstavuje sumu 70,– €
 • fakultatívne výlety
 • transfer na letisko a z letiska Viedeň 15,– €
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €
 • aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena  10,– €

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

  

Program púte na termín 13.05.2019 - 22.05.2019:

1.deň :.

zraz v podvečerných hodinách v Bratislave, transfer do Viedne, následne odlet do Tel Avivu. Po prílete transfer do Betlehema, ubytovanie

2.deň :

po raňajkách Jeruzalem -  Olivová hora –  návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.  Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie/smrteľného zápasu Pána Ježiša/.  Baziliky hrobu Panny Márie,   Múr nárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a ubytovanie v Betleheme.

3.deň :

po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety.  prehliadka starého Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta –  Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu,  Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al Jahúd -  miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa,  odjazd k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera, ubytovanie v Betleheme.

5.deň:

po raňajkách skoro ráno presun do Galilei, prehliadka Nazareta Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému jazeruHora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere /fakultatívne/  Večera ubytovanie v Nazarete.

6.deň :

po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Presun a ubytovanie v Petre.

7.deň:

celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera a ubytovanie v Petre.

8.deň:

návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti.

Asi 60 kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší skvost Jordánska, púšť Wadi Rum. Mesačné údolie očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko hory nazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená a spojená s osobou, ktorá je spätá s Wadi Rum a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie. Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa vyráža v otvorených džípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta. Pôsobenie slnka ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum bola prvý raz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj v Koráne. Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľby v pieskovcových masívoch skál. Beh storočí, vietor a počasie erodovali masívy v skalné veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celá oblasť priamo topí. Krása vyráža dych.

Dúhové masívy

Duny sú jednou veľkou záplavou oranžovo-červeného piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektorého pahorku, rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy dokonale vidíte krásny prechod od béžovej cez ružovú až po oranžovo-červenú. Wadi Rum je unikátna.  Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálne pieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam oko dohliadne vidíte červené a oranžové odtiene pieskovcových stien či široké duny. Keď natrafíte na beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom koberci a prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej kanvičky, máte pocit zázraku. 

25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

9.deň :

po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša.  Pokračovanie do Izraela. Údolie Wadi Quelt, Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43). Ubytovanie  v Betleheme.

10.deň :

program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka,  možnosť nákupu suvenírov. V poobedňajších hodinách odchod na letisko, odlet do Viedne.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Cena: 750,- € + 250,- USD

V cene je zahrnuté:

 • medzinárodná letenka Viedeň - Tel Aviv – Viedeň
 • servisné  poplatky
 • hotelové ubytovanie s polpenziou + 1 x ubytovanie v púšti - Wadi Rum
 • doprava  klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
 • odborný sprievodca – kňaz
 • transfer na letisko a z letiska Viedeň
 • vstupy v Jordánsku vrátane Petry

V cene nie je zahrnuté:

 • hraničné poplatky Izrael-Jordánsko
 • víza a obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
 • fakultatívne výlety
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí 9,20 €
 • aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena  20,- €

 Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2019, Všetky práva vyhradené | piatok, 18. januára 2019