Stravovanie
Polpenzia
Doprava
Letecky
Program
Program zájazdu:
1. deň: priamy odlet z Košíc, prílet do Tel Avivu, večera a nocľah v Betleheme.
2. deň: raňajky, Ein Karem – rodisko Jána Krstiteľa, Haifa – Karmel, Kána Galilejská, Nazaret: Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete.
3. deň: raňajky, Hora Tábor, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha (kostoly Rozmnoženia chlebov a Primátu Sv. Petra), plavba po Galilejskom jazere, Kafarnaum, večera a nocľah v Nazarete.
4. deň: raňajky, presun do Jordánska, Madaba, Hora Nebo, večera a nocľah v Petre.
5. deň: raňajky, Petra – kamenné mesto, večera a nocľah v Ammane.
6. deň: raňajky, raňajky, prechod cez hranicu do Izraela, miesto krstu Qasr el Jahud, podľa možnosti kúpanie v Mŕtvom mori – Qalya, zastávka v Jerichu, večera a nocľah v Betleheme
7. deň: raňajky, Jeruzalem – Olivová hora, Bethfage, kostol Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Jeruzalem – Hora Sion, Krížová cesta, Bazilika Svätého hrobu (Golgota a miesto zmŕtvychvstania), Múr nárekov, večera a nocľah v Betleheme.
8. deň: raňajky, Betlehem – Pole pastierov, Bazilika Narodenia Pána, odlet z Tel Avivu do Košíc.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Min. počet účastníkov: 40
Cena zahŕňa
Spiatočnú letenku Košice – Tel Aviv – Košice, letiskový poplatok, palivový príplatok, 7 x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, transfer autobusom počas pobytu, sprievodca.
Cena nezahŕňa
Komplexné cestovné poistenie v sume 16 EUR, vstupy v Izraeli + hraničné taxy v Izraeli + loď po Galilejskom jazere + taxík na Horu Tábor + obslužné v Jordánsku a Izraeli = 250 USD /splatné u sprievodcu po prílete do Izraela

Program na termín 08.05.2019 - 17.05.2019 :

Stravovanie
Polpenzia
Doprava
Letecká
Program
1.deň: odlet z Košíc popoludní, prílet do Tel Avivu, transfer do hotela v Betleheme, večera a nocľah

2. deň: raňajky, Betlehem (Pole pastierov, Bazilika Narodenia Pána, Jaskyňa Mlieka),
Herodion: Herodesova púštna pevnosť, večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: raňajky, Olivová hora, Betfage – Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemani, Hrob Panny Márie; prameň Gihon, Siloe, Múr nárekov, Dávidovo mesto – staroveký Jeruzalem, archeologický park, večera a nocľah v Betleheme.

4.deň: raňajky, Beat Shean – archeologický areál, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha (kostoly Rozmnoženia chlebov a Primátu Sv. Petra), možnosť obedu – ryba sv. Petra/fakultatívne/, Kafarnaum, Magdala, večera a nocľah v Nazarete.

5. deň: raňajky, vrch premenenia Pána Hora Tábor, Nazaret – prehliadka Baziliky Zvestovania, Kána Galilejská, večera a nocľah v Nazarete.

6.deň: raňajky, prechod cez hranicu do Jordánska, Gerash, Madaba, večera a nocľah v Petre.

7. deň: raňajky, Petra – kamenné mesto, Hora Nebo, večera a nocľah v Ammane.

8. deň: raňajky, prechod cez hranicu do Izraela, miesto krstu Qasr el Jahud, kúpanie v Mŕtvom mori, Jericho, večera a nocľah v Betleheme.

9.deň: raňajky, Jeruzalem - Krížová cesta, Golgota, Jeruzalemský bazár, Kresťanský Sion: Dormício – chrám usnutia Panny Márie, Coenaculum - posledná večera, zoslanie sv. Ducha; tradičná večera v beduínskom stane, nocľah.

10.deň: raňajky, presun na letisko k odletu do Košíc.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou
Cena zahŕňa
Spiatočnú letenku Košice – Tel Aviv - Košice, letiskový poplatok, 9 x ubytovanie v 3* hoteli s polpenziou, autobusový transfer počas pobytu, sprievodca zájazdu, poistenie proti insolventnosti
Cena nezahŕňa
Komplexné cestovné poistenie v sume 20,00 Eur, vstupy v Izraeli a Jordánsku podľa programu + hraničné taxy v Jordánsku + taxík na Horu Tábor + večera v beduínskom stane, obslužné v Jordánsku a Izraeli = 255 USD /splatné u sprievodcu po prílete do Izraela

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2019, Všetky práva vyhradené | pondelok, 27. mája 2019