Putovanie k hrobom štyroch zo siedmych svätých sedmopočetníkov Sv. Neuma, Sv.Klimenta, Sv. Gorazda a Sv. Angelára.

Program zájazdu:

1.deň:

podvečer odchod zo Slovenska, nočná jazda cez Maďarsko  a Srbsko do Macedónska.    

2.deň:

ráno príchod do hlavného mesta Macedónska  Skop­je. Mesto vyrástlo na križovatke stredovekých obchodných ciest z Belehradu, Dubrovníku, Konštantínopolu a Solúnu. Územie patrilo Byzantskej ríši a práve tu sa v albánskej rodine v roku 1910 narodila Matka Tereza. Dominantou mesta je najvyšší monumentálny kríž na svete – Kríž tisícročia. Má výšku 66 m a je viditeľný zo vzdialenosti 30 km.  Návšteva pamätníka „Dom Matky Terezy", ktorý bol otvorený v roku 2009 a je v ňom múzeum, kaplnka a v blízkosti socha Matky Terezy. Bola pokrstená v kostole ako Agnes Gonxha Bojaxhiu. Táto najznámejšia misionárka na svete v roku 1928 vstúpila do kláštora Loretských sestier v Dubline /Írsko/. Rehoľné meno dostala po sv. Terézii z Lisieux. O pár mesiacov ju poslali do Indie, kde potom pôsobila až do svojej smrti v roku 1997. Presun do starobylého mesta Ohrid, kto­ré leží na  hraniciach s Albánskom a Gréckom. Večera, ubytovanie, oddych.

3.Deň:

po raňajkách odchod do Albánska, návšteva Berat (UNESCO) – „mesto tisícich okien", kde je takmer dokonale zachované pôvodné osmanské mesto nad ktorým sa týči hrad Kala.  Tu si uctíme sv. Gorazda, žiaka solúnskych bratov. Podľa tradície sú jeho ostatky uložené v nádhernom katedrálnom chráme v Berate, spolu s ostatkami sv. Angelára. Pri chráme sa nachádza Onufriho galéria s najunikátnejšími ikonami (napr. Panna Mária). Návrat do Ohridu, večera, ubytovanie. 

4.deň:

po raňajkách presun pri pobreží Ohridského jazera do Sv. Nauma – kláštor a hrob sv. Nauma. Návtar do Ohridu, prehliadka mesta. Jeho história je  úzko spätá so zakladateľmi slovanskej kultúry sv. Klimentom a sv. Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov,  Plaošnik – archeologické nálezy z ranokresťanskej Baziliky zo 4. storočia, kostoly sv. Klimenta a sv. Pantalejmona, návšteva hrobu sv. Klimenta, kostol sv. Teológa.  Večera, ubytovanie.   

5.deň:

po raňajkách pokračovanie v prehliadke historického centra Ohridu, kos­tol sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Benedikta, chrám sv. Sofie, Samuelova pevnosť, pešia zóna so sochami sv. Cyrila a sv. Metoda, osobné voľno, prípadne návšteva múzea. Popoludní odchod na Slovensko 

6.deň:

ráno príchod na Slovensko.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Výnimočná cena 150,–€

V cene je zahrnuté

  • lux bus
  • 3 x ubytovanie s polpenziou pútnický dom pri rímskokatolíckom kostole Ohrid,v centre mes­ta
  • duchovný doprovod, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

  • vstupy
  • príplatok za sedadlo v prednej časti autobusu  15,–- €

Možný príplatok:

  • komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku  12,– €

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2020, Všetky práva vyhradené | utorok, 18. februára 2020