Program

1.deň: odlet z Viedne (* z Budapešti) do Tel Avivu, ubytovanie v Galilei, večera a nocľah. 2.deň: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a Kány Galilejskej, Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev a Tabgha, večera v hoteli, nocľah. 3.deň: raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia Pána a miesta krstu Yardenit. Zastávka v Jerichu a ubytovanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah. 4.deň: raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika Narodenia, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka), popoludní kúpanie v Mŕtvom mori a návšteva Ain Karem (miesto narodenia Jána Krstiteľa a Navštívenia Panny Márie u Alžbety). Návrat do Betlehema, večera a nocľah. 5.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema (Olivová hora, Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Kostol Hrobu Panny Márie, Múr nárekov, Večeradlo). Návrat do Betlehema, večera a nocľah. 6.deň: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou k Mŕtvemu moru (kúpanie). Možnosť výletu na Massadu a do Qumranu. Večera a nocľah. 7.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema – Via Dolorosa (Krížová cesta so zastaveniami), Bazilika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah. 8.deň: raňajky, odchod na letisko do Tel Avivu a následne odlet do Viedne (* Budapešti).

Ubytovanie

7 x v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli.

Stravovanie

7 x polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov.

Doprava

Letecká doprava: Viedeň (* Budapešť) – Tel Aviv a späť.

Ostatné

doprava po Izraeli klimatizovaným autokarom, služby sprievodcu – kňaza, náboženský program, DPH.

Povinné príplatky

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 80 €/os., palivový príplatok 120 €/os., obslužné 40 USD/ os. a vstupy 40 USD/os. (platia sa v Izraeli).

Priplatky

za 1/1 izbu 180 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €, transfer z Bratislavy na letisko Budapešť a späť 50 €.

Poznámka

CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096| IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2017, Všetky práva vyhradené | piatok, 22. septembra 2017