Stravovanie
Polpenzia
Doprava
Letecky
Program
1.deň: odlet z Košíc do Tel Avivu, po prílete transfer z letiska do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah v Betleheme
2.deň: presun autobusom do Haify, prehliadka Jaffy, prehliadka kostola Stella Maris, obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej, prehliadka Baziliky Zvestovania a Kostola sv. Jozefa v Nazarete, večera a nocľah v Nazarete.
3.deň: Po raňajkách Hora Tábor, presun autobusom do okolia Genezaretského jazera, Tabgha, Kafarnaum, obed v reštaurácii pri jazere - ryba sv. Petra, po obede prehliadka hory Blahoslavenstiev, večera a nocľah v Betleheme
4. deň: Po raňajkách Ein Karem - prehliadka Kostola sv. Jána Krstiteľa. Prehliadka Bethlehema: Pole pastierov, Bazilika narodenia Pána, večera a nocľah v Betleheme
5. deň: Po raňajkách Herodion, Hebron – hrobky patriarchov, návšteva diamantového centra v Jeruzaleme, večera v tradičnej beduínskej reštaurácii, nocľah v Betleheme
6. deň: Po raňajkách Knesset, Yad Vashem, popoludní Hora Sion: Večeradlo, hrob Dávida, bazilika Usnutia Panny Márie, Bazilika Božieho hrobu, Múr nárekov, večera a nocľah v Betleheme
7. deň: Po raňajkách Betánia, prechod údolím Wadi Qelt do Jericha, miesto krstu – obnova krstných sľubov, kúpanie sa v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme
8. deň: Po raňajkách presun autobusom do Jeruzalema: prehliadka Olivovej hory, Getsemanská záhrada, prehliadka Starého mesta Jeruzalema: Krížová cesta, Bazilika božieho hrobu, večera a nocľah v Betleheme
9. deň: Po raňajkách presun na letisko k odletu v obedňajší hodinách
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!
Cena zahŕňa
Letenka Košice - Tel Aviv – Košice, letiskový poplatok, palivový príplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 8 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli, polpenzia formou švédskych stolov, odborný sprievodca.
Cena nezahŕňa
Komplexné cestovné poistenie 16 EUR, obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 130 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/.

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2019, Všetky práva vyhradené | pondelok, 27. mája 2019