Stravovanie
Polpenzia
Doprava
Letecky
Program
1.deň: Priamy odlet z Košíc do Tel Avivu v popoludňajších hodinách, po prílete transfer z letiska do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
2.deň: Po raňajkách celodenná prehliadka Bethlehema: Pole pastierov, Bazilika narodenia Pána, popoludní návšteva Hebronu, večera a nocľah.
3.deň: Po raňajkách prehliadka Jeruzalema: Krížová cesta, Bazilika božieho hrobu, Múr nárekov, Hora Sion: Večeradlo, hrob Dávida, bazilika Usnutia Panny Márie, večera a nocľah.
4. deň: Po raňajkách presun autobusom do Jeruzalema: prehliadka Olivovej hory, Getsemanská záhrada, popopludní Ein Karem – prehliadka Kostola sv. Jána Krstiteľa. Cestou späť návšteva diamantového centra v Jeruzaleme, večera v tradičnej beduínskej reštaurácii, nocľah.
5. deň: Po raňajkách Betánia, prechod údolím Wadi Qelt do Jericha, miesto krstu – obnova krstných sľubov, kúpanie sa v Mŕtvom mori, večera a nocľah
6. deň: Po raňajkách presun autobusom do okolia Genezaretského jazera, Tabgha, Kafarnaum, obed v reštaurácii pri jazere – ryba sv. Petra, po obede prehliadka hory Blahoslavenstiev, Banyas – národný park, večera a nocľah v Nazarete.
7. deň: Po raňajkách Hora Tábor, obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej, prehliadka Baziliky Zvestovania a Kostola sv. Jozefa v Nazarete, večera, nocľah.
8. deň: Po raňajkách presun autobusom do Haify, prehliadka kostola Stella Maris, prehliadka Jaffy, pokračovanie v ceste na letisko, odlet z Tel Avivu do Košíc v popoludňajších hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu
Min. počet účastníkov: 30
Cena zahŕňa
Letenka Košice – Tel Aviv – Košice, letiskový poplatok, palivový príplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli, polpenzia formou švédskych stolov, odborný sprievodca
Cena nezahŕňa
Komplexné cestovné poistenie 16 EUR, obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 130 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2018, Všetky práva vyhradené | utorok, 16. októbra 2018