VEĽKÁ NOC-AMSTERDAM A BRUSEL    /s  výstavou kvetov KEUKENHOF/

5 - denný autobusový zájazd

Termín:
05. 04. - 09. 04. 2012 /št - po/  

Prečo Holandsko a Belgicko patria k obľúbeným cieľom turistov? To, čo chýba v rozmanitosti krajiny, je plne nahradené živou atmosférou a množstvom historických pamiatok a zaujímavostí v každom meste.  Pozývame Vás na  tradičnú jarnú výstavu kvetov - KEUKENHOF 2012, ktorá sa každoročne koná v parku Keukenhof - Lisse, neďaleko Amsterdamu.Toho roku je v termíne 22.03.-20.05.2012. Otvorenné denne 08.00-19.30 hod. 

PROGRAM

1.deň  

Odchod zo Slovenska v ranných a dopoludňajších hod.,cesta nonstop Rakúsko a SRN /Banská Bystrica cca 09.55 hod., ZV,ZH, NR,TT, Bratislava  cca 14.20 hod., každé 3  hod. 20 min.prestávky                                      

2.deň   

 Príchod do hlav.mesta Holandska AMSTERDAMU v ranných hodinách.Pešia prehliadka historického centra /trieda Damrak, nám.Dam, Kráľovský palác/, fakultatívne návšteva brúsiarne diamantov, l hod.plavba po kanáloch mesta, voľno na občerstvenie. Popoludní osobné voľno,alebo fakultatívna návšteva múzea voskových figurín alebo Rijskmusea. Podvečer hotelové ubytovanie**pri Amsterdame. Možnosť individuálnej večere v blíz kych reštauráciách.                  

3.deň   

Po kontinentálnych raňajkách odchod k mestu Leiden. Návšteva jarnej výstavy kvetov KEUKENHOF v LISSE.. Odtiaľ presun do kráľovského HAAGU, sídla panovníka a parlamentu. Prehliadka historic.centra a predmestia Scheveningen / bývalá rybárska dedinka,dnes luxusné prímorské kúpele/. Podvečer presun do belgických ANTVERP, hotelové ubytovanie** Info - možnosti večere v indiv.réžii budú v pokynoch.                 

4.deň 

Po raňajkách krátka prehliadka historického centra Antverp-cechové domy, radnica a najväčší chrám v Belgicku-katedrála P.Márie. Odtiaľ presun do hlav.mesta Belgicka BRUSELU, 9 hod.prehliadka a osobné voľno, Bruckpark so známym Atómiom a parkom Minieurópa, odtiaľ presun metrom do centra mesta - historické Grande Place s cechovými domami a radnicou, prechádzka uličkami starého mesta, Mannekenpis, katedrála sv.Michala a iné. Odchod vo večerných hod.,cesta nonstop cez SRN a Rakúsko                                   

5.deň   

 Návrat v dopoludňajších a popoludňajších hod.

  CENA: 249 EUR 

Cena zahŕňa:

2 x hotelové** ubytovanie Etap  v 1/2 S+WC+TV, 2 x kontinentálne raňajky , sprievodcu, dopravu lux.klimatiz.autobusom Mercedes/Scania, poistenie Union proti úpadku CK                                                                  

Možné príplatky:

komplexné cestovné poistenie UNION 1,40 EUR/os/deň , 1/1 izba:45 EUR/os/zájazd,

MOŽNÉ VSTUPY

                                                                   Keukenhof v Lisse -  14,50 EUR /pri skupine zľava na 12,50 EUR/, deti 4-11 rokov 7 EUR.                                                                         

AMSTERDAM - 1. hod.plavba-grachty     5-7  EUR  doporučujeme !!!!!

Rijskmusum - 12,50EUR, pri skupine /od 15 os pravdepodobne možnosť zliav,  mládež do 18 r.zdarma. www.rijksmuseum.nl   otvorené 9.00-18.00 H

Vosk.fuguríny  -  dosp:  21,00EUR, po 15.00 H 17,50 EUR  otv.10.00-18.30 H, www.madame-tussauds.com     /5-15r.   deti:    16,00 EUR    12,50 EUR ,    skupinové zľavy- registrácia aspoň 10 os. , -cena 19,50 EUR na os.              

Rembrandtov dom -    10,00EUR/dosp.os., pri skupine nad 15 os. 8 EUR/dosp.os.  otvorené 10.00 H-17.00 H  vrátane audioguide   3,00 EUR deti 6-17r.,  ISIC card 7 EUR http://www.rembrandthuis.com/    Muzeum diamantov  zdarma.   MHD Amsterdam 2,70 EUR/os                                 

                                                                 BRUSEL                                                                                  

         Minieurópa  -  13,40  EUR , deti do 12 r.10 EUR,  pri skupine min.20 osob zľava na cca 11,30 EUR/os   www.mimieurope.eu  Otvorené 9.30-18.00                                                              

Atómium  -  11 EUR/dosp.os.(18-64 r.) , pri skupine min.20 osob zľava na 7 EUR/os   http://www.atomium.be/   mládež 12-18 r. a študenti s kartou, seniori nad 65 r. individuáli 8 EUR/os/  otv.10.00-18.00H

Poznámka:

Pri kúpe združeného lístka v Atómiu (Atómium+Minieuropa) pri skupine aspoň 20 osôb cena 18,00 EUR/dosp.osoba      doporučujeme!!!!