Čo v praxi zavedenie rekreačných poukazov znamená?

  • Každý zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami má povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu vo výške max. sumy 275 Eur ročne, t.j. 55 % oprávnených nákladov,
  • Nárok naň má človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov,
  • Príspevok na rekreáciu sa bude môcť použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov,
  • Príspevok bude oslobodený od daní,
  • Poukazy budú mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané.

Vyberte si z ponuky pobytov – kliknutím na link, na ktoré si môžete uplatniť rekreačné poukazy:

http://www.cacksaris.sk/…zdy/pobytove?…

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2019, Všetky práva vyhradené | piatok, 18. januára 2019